Banka Hesap Numaraları ENGLISH

“Sitemizde Perakende Satış Yoktur.”

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Tİ-SERT firması tarafından, www.tisert.com.tr web sitesinin bayi girişi aracalığı ile kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

Üye, www.tisert.com.tr’ye üye olurken verdiği  kişisel ve kurumsal bilgilerin doğru  olduğunu, verdiği bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda uğrayacağı tüm zararları peşinen kabul edeceğini,

Bilgilerin yanlış yazımından dolayı doğabilecek yanlış sevkiyatlardan üyenin sorumlu  olduğunu,

Üye kişi, üye olurken aldığı şifreyi başka kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara vermeyeceğini aksi halde doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından  Tİ-SERT firmasına karşı ileri sürülebilecek  tüm iddia ve taleplere karşı Tİ-SERT  firmasının söz konusu izinsiz kullanımdan  kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklı olup,

Üye,  www.tisert.com.tr  sitesini  kullanırken kişi ya da kurumların isimlerini  lekeleyici, tehdit edici ve genel ahlak kurallarına aykırı mesajlar göndermeyeceğini, site içeriğini izinsiz  kopyalamayacağını,

Site içeriğinin, üye kabul  hakkının ve  gerekli gördüğü taktirde üye bir kişinin üyeliğini sonlandırma yetkisinin Tİ-SERT firmasında olduğunu,

Fiyat değişikliklerini siteden takip edeceğini aksi bir durumda hak  talep etmeyeceğini ,

Kayıt olunduktan sonraki 1 ay içinde  sipariş vermeyen üyelerin kaydının Ti-Sert  tarafından silineceğini,

Üyelik sözleşmesi uyarınca üyelerinin kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve  cep telefonlarına bilgilendirme sms`leri  gönderilmesini onayladığı,

Bu e-postaları  ve  sms`leri almak  istemediği  taktirde  info@tisert.com.tr’ye bildirimde  bulunma  hakkına sahip olduğunu,

Sitede yer alan ürün bilgilerinden Tİ-SERT firmasının sorumlu olduğunu, bilgilerin yanlış çıkmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan üyenin sorumlu olmadığını,

Kullanıcı Tİ-SERT firmasının yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen  herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini,

Yasal  mevzuat  çerçevesinde siteye, İnternet  servis  sağlayıcısının adı ve IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfa bilgilerinin toplanabileceğini,

İşbu  üyelik  sözleşmesi  içerisinde  sayılan  maddelerden  bir  ya da  birkaçını  ihlal eden üye   işbu ihlal  nedeniyle cezai  ve hukuki olarak  şahsen sorumlu olup Tİ-SERT firmasını bu  ihlallerin  hukuki  ve cezai  sonuçlarından  ari tutulacağını, ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanın intikal ettirilmesi halinde Tİ-SERT firmasının üyeye  karşı üyelik sözleşmesine   uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı olduğunu  kabul  eder.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Tİ-SERT firması dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.